Birimde Görev Alacak Akademik Personel
Birim çalışanları Birim Koordinatörü dışında iki büro elemanından oluşmaktadır. Birime gelecek çeviri ve düzeltme işlerinin yoğunluğuna göre eleman sayısı zaman içerisinde arttırılabilir. Birimde çalışanların görev ve sorumlulukları Birim Koordinatörü tarafından belirlenir. Birim öğretim üyelerinin görüş ve önerilerini ele almak, paylaşılan çeviri/düzeltme işlerinin bütünlüğü açısından gerekli birim elemanları arasındaki eşgüdümü sağlamak ve sürmekte olan işlerin durumunu gözden geçirip genel bir değerlendirme yapmak için rutin haftalık toplantılar yapar ve haftalık çalışma programını belirler.

Birim çalışanları aynı zamanda ders vermekle de yükümlüdürler. Bu husus, iş akışı ve işin teslim süresinin belirlenmesinde dikkate alınır.