Birimin Sunacağı Hizmetler

Birimin, piyasa koşullarına uygun olarak saptanmış ücret tarifesine göre belirli bir ücret karşılığında Üniversitemizin akademik personeline yüksek kalitede sunmayı hedeflediği iki temel hizmet aşağıda sıralanmıştır:

 

a) Üniversitemizin fakülte, enstitü ve yüksekokullarında görev yapan öğretim üyelerinin İngilizce veya Türkçe olarak kaleme aldıkları makale, bildiri ve bunun gibi diğer bilimsel çalışmalarının dilbilgisi, anlatım, yazım, noktalama vb. yönlerden denetiminin yapılarak gerekli düzeltmelerin yapılması.

 

b) Türkçe kaleme alınan bilimsel çalışmaların İngilizceye çevrilmesi.

 

Kuruluş aşamasında “butik” bir çeviri ve metin düzeltme bürosu işlevi görmesi amaçlanan Birimimizde, öncelikle düzeltme hizmeti vermesi, daha sonra buna çeviri hizmetinin eklenmesi planlanmaktadır. Ayrıca, Üniversitemizin akademik personelinin yabancı diller bağlamındaki deneyim ve uzmanlıkları dikkate alınarak Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Rusça başta olmak üzere, diğer yabancı dillerin de Birimin portföyüne eklenmesi öngörülmektedir. Osmanlıcadan çeviriyazı veya günümüz Türkçesine aktarma çalışmalarının da ilerleyen dönemlerde sunulan hizmetler arasında yer alması düşünülmektedir.

Birimdeki iş yoğunluğunun arttığı durumlar ile diğer gerekli durumlarda, Üniversitemizin öğretim elemanı olan, uygun uzmanlık ve deneyime sahip akademik personele de Birim tarafından ayrıca iş verilebilecektir.