Birimin İş Akışı

BİRİMİN İŞ AKIŞI

- Çeviri ve düzeltme işleri Birime internet üzerinden veya telefon yoluyla alınan randevu ile iletilir ve Birim tarafından verilen süre ve ücret bilgisinin kabulünü takiben doldurulan Hizmet Talep Formu koşuluyla kabul edilir.

 

-  Başvuru randevusu alabilmek için Randevu Talep Formu’nun doldurularak Birimin e-posta adresine iletilmesi yeterlidir. İki iş günü içerisinde Birim tarafından e-posta yoluyla randevu verilmezse Birime dâhili numaradan ulaşılarak durum bildirilebilir. Randevu gün ve saatleri, Birim çalışanlarının akademik programları ve Birimdeki çalışma saatlerine göre belirlenir. Zamanında gelinmeyen randevular iptal edileceğinden Birim’den yeniden randevu alınması gerekir. Başvuru randevusunda Birimden hizmet talebinde bulunan akademik personel Hizmet Talep Formu’nu doldurarak talep ettiği işin türü, işin bitmesini istediği tarih, metnin türü, erek kitlesi, yazılma amacı vb. konularda Birim çalışanlarını bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

-  Kabul edilen çeviri ve düzeltme işleri bekleyen diğer işlerle birlikte sıraya konulur.

 

-  Verilen iş ön değerlendirmeye alınarak metnin uzunluğuna (karakter sayısı temel alınarak) ve zorluğuna göre ücret tarifesi esas alınarak belirli bir ücret ve bitirme zamanı belirlenir.

 

-  İstemci kişi/kişilerin belirlenen ücret ve bitirme zamanını kabul etmesi durumunda gerekli Hizmet Talep Formu’nu doldurması gerekmektedir.

 

- Formun doldurulmasından sonra çeviri/düzeltme ücreti ilgili banka hesabına yatırılacak ve ardından talep edilen çeviri ve/veya düzeltme işleme konulacaktır.