Ücretlendirme

BİRİMİN UYGULAYACAĞI ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

 

Ücretler çeviri ve düzeltme işlemlerine göre değişmekler birlikte piyasaya koşulları uyarınca belirlenmiş bir ücret tarifesine tabidir. Metin büyüklükleri kullanılan fonta, puntoya göre değişiklik göstereceğinden, ücret sayfa sayısına göre değil boşluklar hariç olmak üzere metindeki karakter sayısına göre belirlenir.

 

Ücret, çevirisi veya düzeltmesi yapılacak kaynak metnin Microsoft Word programı yardımıyla hesaplanacak boşluksuz karakter kullanımı üzerinden belirlenecektir. Boşluksuz 1000 karakter, 1 birim sayfa olarak kabul edilir. Bu oranın metnin tamamına göre hesaplanması ile elde edilecek toplam ücretin, işin kabulünden önce istemci akademik personele bildirilmesi ve personelin onayının alınması zorunludur. 2013-2014 akademik yılı için 1 birim sayfa çeviri ücreti 30 (otuz) TL + KDV, 1 birim sayfa metin düzeltme (editing) ücreti ise 15 (on beş) TL + KDV olarak belirlenmiştir. 

 

 

HESAP NO : TC. ZİRAAT BANKASI BEŞİKTAŞ ŞB. 1796586-5003

IBAN NO   : TR 97 000 1000 52 90 1796586 5003

 

ÖNEMLİ: Çeviri ücretinin yatırıldığını belgeleyen dekontun ALICI kısmına "YTÜ DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ", AÇIKLAMA kısmına ise "MEDÜÇEB" yaz(dır)ılmalıdır.