Akademik Kadro

AKADEMİK KADRO

YÖNETİM 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salim Yüce,

Birim Koordinatörü Doç Dr. Ayşe Banu Karadağ,

 

BİRİM PERSONELİ

Öğr. Gör. Ozan Erdem Güzel 

Öğr. Gör. Emin Bostancıoğlu